Rettigheter

Alle rettigheter til klasse.cdu.no (både helheten og delene) blir forvaltet av Cappelen Damm AS. Utnyttelsen og bruken av stoffet (illustrasjoner, tekst, fotografier mv.) er blant annet regulert av åndsverksloven og markedsføringsloven.

Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Elektronisk (digital) kopiering som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt.

Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med overnevnte bestemmelser, må klareres med Cappelen Damm. Den som bruker stoffet på annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning.