Om verket

Klasse! 1 tekst- og øvingsbok

Klasse! 1 er et nytt tyskverk beregnet på elever på nivå I, Vg1, og er den første av to bøker som dekker læreplanen for fremmedspråk nivå I, Vg1 og Vg2. Læreverket består av én felles tekst- og arbeidsbok for Vg1 og én for Vg2, i tillegg til nettsted for elev og lærer.

Klasse! 1 består av 10 leksjoner. Hver leksjon er bygget opp rundt et hovedtema som blir formidlet gjennom ulike teksttyper. Alle leksjonene inneholder en lytteøving som er knyttet til leksjonens tema. De fem første leksjonene inneholder uttaleøvinger. Bakerst i boka finnes en minigrammatikk.

Oppgavene til leksjonene er mange og varierte. Tekstforståelse, oppgaver knyttet til uttale og lytting/lytteforståelse, oppgaver som trener muntlig og skriftlig ferdighet, Landeskunde og grammatikk går igjen i alle leksjonene i tillegg til oppgaver som øver ord, uttrykk og tallforståelse. Læreverket har både induktiv og deduktiv tilnærming til innlæring av grammatikk. Alle leksjonene inneholder korte grammatiske forklaringer knyttet direkte til grammatikkøvingene og henvisning til mer utdypende forklaring i minigrammatikken.

Klasse! på nett

Nettsiden til verket er todelt: en gratis elevressurs og en lærerressurs som er lisens- og passordbelagt. Elevene har ikke tilgang til lærerressursen.

Elevressursen inneholder blant annet:

·       Interaktive grammatikk- og språkøvinger

·       Lyd og oppgaver til uttaleøvinger (gratis nedlastbare lyd-filer)

·       Selvevalueringsskjema til hver leksjon

·       Annet tilleggsstoff til utdyping av leksjonstema

Lærerressursen inneholder blant annet:

·       Transkript, oppgaver og fasit til lytteøvingene

·       Fasit til oppgavene i boka

·       Prøver etter annenhver leksjon

·       Årsplan

·       Alle foto i boka

·       Annet tilleggsmateriell til bruk for læreren

Lydmateriell kan kjøpes på cdu.no.

Elevlisens inneholder: innleste tekster fra bok.

Lærerlisens inneholder: innleste tekster fra bok og lytteøvinger.