Klasse1_leksjon8
Westlight/iStock

8 Ein ganz normaler Tag

Hva gjør du på en vanlig dag? Dette lærer du å fortelle om i denne leksjonen. Du får også ordforrådet til å gjøre en avtale med noen om f.eks. gå på kino, spise middag eller lignende. Du skal også kunne spørre om og fortelle noen hva klokka er. I denne leksjonen møter du også en autentisk tekst uten gloser hvor du skal oppsummere innholdet på tysk. Du skal kunne bruke tidsuttrykk i egne tekster og lage setninger med løst sammensatte verb.