Klasse1_leksjon7
AndreasWeber/iStock

7 München mag dich!

I leksjon 7 tar vi deg med på en reise sør i Tyskland, til München. Målene for denne leksjonen er at du skal kunne fortelle noen fakta om Bayerns hovedstad og forklare på tysk hva Oktoberfest er. Du skal også lære å spørre om og forklare noen veien til et sted og bestille mat på restaurant. I tillegg skal du kunne bruke de modale hjelpeverbene können, müssen, wollen + verbet wissen og du skal kunne bruke dativpreposisjonene.