Klasse1_leksjon1
somazoran/iStock

1 Hallo!

I leksjon 1 skal du blant annet lære å hilse, presentere deg og si "ha det". Du skal også kunne fortelle hvem du er og hva du liker å gjøre. Navnet på fargene og tallene fra 1 - 20 blir du også kjent med i denne leksjonen. I grammatikk skal du lære deg de personlige pronomenene og bøyningen av sein.