Klasse1_leksjon2
thehague/iStock

2 Komm mit nach Berlin!

I leksjonen "Komm mit nach Berlin" skal du bli litt kjent med Berlin og fortelle litt om hva du kunne tenke deg å gjøre i Berlin. Du skal også kunne bruke tallene fra 21 og oppover og lage setninger med årstall. I grammatikken skal du lære å bruke presens av svake verb og den bestemte og ubestemte artikkelen.