Klasse1_leksjon3
vitomirov/iStock

3 Meine Leute

I leksjonen "Meine Leute" skal du lære å fortelle om din egen familie, på hvilken måte de er i slekt med deg og hva de gjør. Du lærer også å bruke verbet haben i presens og å bruke eiendomsord. For å forstå tyske tekster, er det til god hjelp å se etter likheten mellom mange norske og tyske ord.