Klasse1_leksjon5
Cobalt/iStock

5 Sport macht Spaß

Leksjon 5 handler om sport og her gir vi deg et ordforråd til å snakke om forskjellige idretter. Du skal også fortelle om en sport du liker. Du skal etter denne leksjonen kunne stille og svare på enkle spørsmål om fotball. Grammatikk-temaene i denne leksjonen er akkusativpreposisjonene og bruken av det personlige pronomenet i nominativ og akkusativ.